کلیه سرویس های میزبانی حداکثر ظرف 24 ساعت فعال شده و در اختیار شما قرار میگيرد        
برای درخواست سرویس های دیگرتماس بگیرید
جهت خرید هریک از پکیج ها و دامنه ها مبلغ آن را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمایید ، سپس با ما تماس  بگیرید


سپهر بانک صادرات

 
شماره حساب: 0309189344002

شماره کارت:

6037694036444614

به نام مهندس اسماعیلی

09351596929