دامنه ها همراه با سرویس های هاست ارائه می شوند.
ثبت کلیه دامنه ها حداکثر 24 ساعت فعال شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

تعرفه ثبت دامنه

Com سالیانه 22000 تومان

Net سالیانه 22000 تومان

Org سالیانه  22000 تومان

Ir سالیانه  6000 تومان

Ir پنج ساله  16000 تومان